7 Kasım 2009 Cumartesi

12 Eylül generallerinin taşları bağladığı köyde Amerikan köpekleri kimseden korkmadan gezebilirler

... Karşı-devrim de iktidarını pekiştirmek için kendi insan tipini yarattı. Kapitalizmin artık özgür yurttaşlara ihtiyacı yoktu. Aksine emperyalizm çağında burjuvazi, bilinci en fazla zincirleyen ideolojilerle (buna dinsel ideolojilerde dâhil) ittifak yaparak hükmetmeye çalıştı. Türk-İslam sentezini resmi ideoloji ilan ederek Güneydoğu’da ayetli-hadisli cihad bildirileri dağıtan, yüz binlerce imamı şeriat propagandası için kendi kasasından besleyen ve İmam Hatip okullarında şeriat militanları yetiştiren devlet, kendi geçmişinden kopuyor ve yerli gericilikle emperyalizmin el sıkıştığı noktaya taşları kulluğa çağırıyordu.

Yeni Dünya Düzeni (bugün ki şekliyle Büyük Ortadoğu Projesi), Sovyetler Birliği’nin ve Doğu Bloku’nun yıkılmasıyla Amerikan emperyalizminin ezilen dünyaya karşı giriştiği saldırıya verilen adla kendini gösterdi. Emperyalizmin önündeki engeller ya rızayla ya da zorla temizlenecek, bütün dünya Amerikan emperyalistlerinin çiftliği olacaktı. Küreselleşmeye ayak bağı olan ulusal devletlerin ve yurttaş kimliğinin hedef tahtasına konulması Yeni Dünya Düzeni ile 12 Eylül’ü birleştirdi. Sınıflar savaşından “uygarlıklar savaşı”na geçtiğimiz bu dönemde emperyalist merkezler bol keseden etnik kimlik dağıtıyor, dinsel gericiliğe özgürlük için yırtınıyordu.

Emperyalizm kendisine kayıtsız şartsız boyun eğecek kullar istiyor…

Evet, Amerikan emperyalizminin çocukları “bizim çocuklar” başardı nidasıyla bağırarak, gerçekten de işi iyi becermişlerdi. Şimdi
12 Eylül generallerinin taşları bağladığı köyde Amerikan köpekleri kimseden korkmadan gezebilirlerdi. / fk●birleşikcephe!

Hiç yorum yok: