26 Ağustos 2010 Perşembe

'Hayır' mitingine çağrı

ÖDP, EMEP, TKP ve Halkevleri, yaptıkları ortak açıklamada, bir kez daha “12 Eylül Anayasası’na da AKP Anayasası’na hayır!” dedi.

TMMOB’da düzenlenen basın toplantısında, 29 Ağustos’ta İstanbul Kadıköy’de, 4 Eylül’de de Ankara Kolej Meydanı’nda yapılacak mitinglere çağrıda bulunuldu.

Açıklamayı okuyan Halkevleri Genel Sekreteri Oya Ersoy, AKP’nin bu saldırı paketinin üstünü demokrasi,12 Eylül’le hesaplaşma gibi yalanlarla örtmeye çalıştığını söyledi. “Bu paket ne ülke sorunlarına ne de halkın ihtiyaçlarına, temel hak ve özgürlüklerine yanıt veriyor” diyen Ersoy, şunları kaydetti:

“AKP, 12 Eylül’ün getirdiği grev yasaklarını korumakta, kamu çalışanlarına grev hakkı tanımadığı gibi grev yasağını sağlama bağlamakta, ‘Kamu görevlileri hakem kurulu kararları toplu sözleşme hükmündedir ve kesindir’ diyerek hükümetin kamu çalışanları karşısındaki dayatmalarına ‘toplu sözleşme’ adını vermektedir. Sendikalaştıkları için işten atılan işçilerin üzerine panzer yollarken, pakete birden fazla sendikaya üye olunabileceği hükmünü koyan AKP, emeklilere, üreticilere, çiftçilere, ev işçilerine ve işsizlere sendika kurma ve üye olma hakkı tanımamaktadır.”

12 EYLÜL'E DE AKP'YE DE HAYIR!
“12 Eylül’de ‘hayır’ demek hem 12 Eylül Anayasası’na hem AKP Anayasası’na ve 8 yıllık AKP iktidarının uygulamalarına ‘hayır’ demektir” diyen Ersoy, acil taleplerini ise şöyle sıraladı:“Darbe kurumları olarak bilinen ve toplumu üniversiteden yargıya, basından sendikal örgütlenmeye kadar bütünüyle kontrol altına almayı hedefleyen yapılar ortadan kaldırılmalıdır. Yüzde 10 seçim barajı kaldırılmalı, adil bir seçim yasası hazırlanmalı, siyasi partiler yasası değiştirilmelidir. Güvencesiz çalışma yasaklanmalı, işten çıkarmalar durdurulmalıdır. Halkın parasız eğitim, sağlık, barınma, ulaşım, su, temiz bir çevrede yaşama hakkı gibi en temel hakları anayasal güvence altına alınmalıdır. Kürt halkının dil, kültür, kimlik talepleri karşılanmalı, eşit haklar anayasal güvence altına alınmalıdır. Alevi yurttaşların eşit yurttaşlık talepleri karşılanmalı, ayrımcılığa son verilmeli, zorunlu din dersleri kaldırılmalıdır. Kadına yönelik ayrımcılık yasaklanmalı, kadınların tüm sosyal ve siyasal haklarını güvence altına alacak düzenlemeler yapılmalıdır. Özelleştirmeler durdurulmalı, özelleştirilen kamu kurumları kamuya iade edilmelidir.” Açıklamaya, DİSK, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve TMMOB temsilcileri de destek verdi.

Hiç yorum yok: