30 Mart 2012 Cuma

DÖB: 'Emperyalist savaşlara ve faşizme karşı yürüyoruz!

Dünyada savaş davulları çalıyor. NATO ve işbirlikçi kapitalist, gerici ülkeler aracılığıyla Libya'yla yeniden görülen emperyalist savaşlar ve işgaller yaygınlık eğilimi gösteriyor. Yeni bir işgal hazırlığı ise, sınırlarımızda, Suriye'ye dönük hazırlanıyor. Dahası Türkiye, Arap gericiliği ve emperyalizmin desteklediği paralı askerlerle, Suriye'de bir savaş sürüyor. Türkiye bu planın koçbaşlığını yapmak istiyor ve AKP hükümeti bir dış savaş hazırlığını el altından yürütüyor.

İşçi, Emekçi, Öğrenci Gençliğimiz! Emekçiler!
Yaşanacak olası bir dış savaş kimin çıkarına yürütülecek? Dünyanın bütün zenginliklerini ellerinde bulunduran bir avuç tekelin çıkarına! Bu nedenle yaşanacak bir savaş, emperyalist bir savaş olacaktır.

Dünyayı sömüren bir avuç asalağın cepleri daha fazla dolsun diye, biz gençliği cephelere sürüp, çöküp gitmekte olan çürümüş sistemlerini ayakta tutmaya çalışacaklar.

Sermaye sınıfı ve onun faşist devleti bizlerin elinde olan tüm umutlarını, hayallerini yok ediyorlar! Geleceğimizi yok ediyorlar. Şimdi de bizleri, Suriye halkını ve gençliğini kurşunlarla delik deşik etmek için savaşa sürmek istiyorlar. Buna izin verecek miyiz?

Türkiye 1 Nisan'daki “Suriye'nin Dostları” toplantısı ile savaş hazırlıklarına hız verdiğini gösteriyor. “Suriye'nin Dostları” dedikleri aslında, Türk, Kürt, Arap ve diğer halklarının kanını emen bir avuç asalağın temsilcilerinden oluşuyor.

Emekçi Kadınlar, Analarımız!
Bin bir emekle büyüttüğünüz çocuklarınızın, böylesi anlamsız savaşlarda yok olup gitmesine göz yumacak mısınız? Emeklerinizin top ve süngülerle yok edilmesine izin verecek misiniz?

Emekçiler!
Faşizmin baskısı altında sömürülüyor, ellerinizde ne var ne yoksa sermaye sınıfı tarafından gasp ediliyor. Savaş denen şey, açlığı, sefaleti ve gözyaşını arttıracaktır. Buna karşı birlikte mücadele yürütecek miyiz!

İşçi, Emekçi, Üniversiteli, Liseli Gençliğimiz!
Bizler tüm bunların karşısında kararlı ve inatçı bir mücadele yürütmeliyiz. Olası bir dış savaşın önüne geçmek için, örgütlenmeli ve tüm çabamızla sosyalizm mücadelesini büyütmeliyiz! Yine emekçi Suriye halkının çocuklarına kurşun sıkmamalıyız! Bizler enternasyonalist bir tavır alarak, emperyalist savaşların karşısında diğer halkların emekçi gençliği ile birlikte kapitalizme karşı mücadele etmeliyiz.

Eğer emperyalist savaşların karşında isen, faşizme karşı isen 14 Nisan Cumartesi günü, saat 15.00'da Taksim Tünel'de toplanıyoruz. Sesimize sesini, soluğumuza soluğunu katarsan birlikte başarabiliriz!

EMPERYALİST SAVAŞLARA VE FAŞİZME KARŞI,
ÖRGÜTLENELİM SOSYALİZM MÜCADELESİNİ BÜYÜTELİM!

(DÖB) Devrimci Öğrenci Birliği

Hiç yorum yok: