9 Mayıs 2012 Çarşamba

Nazi faşizmine karşı zaferin 67. yılında Stalin'in zafer konuşması

soL.org.tr’de yer alan ve bundan 67 sene önce Sovyet halkları, yan yana mücadele edildiğinde tarihin gördüğü en korkunç savaş aygıtının bile bozguna uğratılabileceğini göstermiş oldular. Büyük yıkımlar getiren savaşın asıl galibi SSCB'nin önderi Stalin'in "zafer günü" yaptığı konuşmasının çevirisini FKBC okuyucuları ile paylaşıyoruz.

Ortadoğu'nun emperyalist baskılar altında savrulduğu günümüzde, dünyada halkların birleşince en acımasız güçleri bile dize getirdiğini gösteren Nazi Almanyası'nın yenildiği 9 Mayıs'ı hatırlamak daha başka bir anlam taşıyor. Tüm dünyayı köleleştirmek isteyen tiranlara karşı başta Sovyet halkları olmak üzere insanlığın kazandığı zafer bugün hala insanlığa umut veriyor. Bugünü anmak adına zaferin en önemli mimarlarından SSCB Devlet Başkanı ve Kızıl Ordu Başkomutanı Josef Stalin'in zafer günü konuşmasını okurlarımıza sunuyoruz:
"Yoldaşlar! Kadın ve erkek yurttaşlar!
Almanya’ya karşı büyük zafer günümüz geldi. Kızıl Ordu’ya ve müttefiklerimizin kuvvetlerine diz çöktürmeye çalışan faşist Almanya, mağlup olduğunun farkına vardı ve koşulsuz teslim olduğunu ilan etti.

Mayıs’ın yedisinde ön protokol yapılarak Rheims şehrinde teslim olma anlaşması imzalandı. 8 Mayıs günü Alman Üst Komutası, Müttefik birlikler Sovyet başkomutanlık temsilcileri huzurunda 8 Mayıs saat 24:00’da yürürlüğe girmek üzere Berlin’de teslimiyet anlaşmasını imzaladı.

Alman elebaşlarının antlaşma ve mutabakatları paçavra olarak gören tutumlarından haberdar olarak, sözlerine güvenmek için hiçbir nedenimiz yoktu. Fakat bu sabah, teslimiyet anlaşmasının baskısı altında, Alman güçleri silahlarını bırakmaya ve topluca teslim olmaya başladılar. Bu artık önemsiz bir kağıt parçası değildir. Bu Almanya’nın silahlı kuvvetlerinin hakiki teslimi oluşudur. Çekoslavakya’da hala bir Alman grubunun teslim olmaktan imtina ettiği doğrudur. Ama Kızıl Ordu’nun onları yola getireceğine güveniyorum.

Şimdi Almanya’nın nihai mağlubiyetinin bu tarihi gününde bütün haklılığımızla söyle biliriz ki, Alman emperyalizmine karşı halkımızın büyük zafer günü gelmiştir.

Anavatanımızın özgürlüğü ve bağımsızlığı adına yaptığımız büyük fedakârlıklar, savaş nedeniyle halkımızın maruz kaldığı sayılamayacak yoksunluklar, cephe gerisinde ve ötesindeki çarpıcı işler, anavatan sunağında yerini almış, beyhude olmadan, düşmana karşı kesin zaferle taçlanmıştır. Slav halklarının varoluşu için çağlardır sürdürdüğü mücadele Alman işgalciler ve Alman tiranlığına karşı zaferle sona ermiştir.

Bundan böyle halkların özgürlüğünün yüce sancağı ve halklar arasında barış Avrupa üzerinde dalgalanacaktır.

Üç yıl önce Hitler Sovyetler Birliği'nden Kafkasları, Ukrayna'yı, Belarusya'yı, Baltıkları ve başka bölgeleri kopararak onu parçalamayı da içeren emellerini herkese duyurmuştu. Açıkça “Rusya’yı bir daha asla doğrulamayacağı bir biçimde yok edeceğini” söylemişti. Bu üç yıl önceydi. Fakat Hitler’in çılgınca fikirleri gerçekleşemedi- savaşın gelişimi bu fikirleri dört bir yana savurdu. Aksine Hitlerin deli saçmalarının tam tersi vuku buldu. Almanya tamamen yenildi. Alman güçleri teslim oluyor. Sovyetler Birliği ne parçalanmış ne de Almanya’nın mahvını seçmiş olsa da zaferi kutluyor.

Yoldaşlar! Büyük Yurtsever Savaş nihai zaferimizle sonuçlanmıştır. Avrupa’daki savaş süreci sona ermiştir. Barışçıl gelişim süreci başlamıştır.

Sevgili erkek ve kadın yurttaşlarım, sizi zaferimiz için kutluyorum.
Anavatanımızın bağımsızlığı ve düşmana karşı zaferimizi sağlayan Kızıl Ordumuzun kahramanca zaferine şan olsun!

Muzaffer halkımıza, büyük halkımıza şan olsun.

Düşmana karşı mücadelede düşen kahramanların ve halkımızın özgürlüğü ve mutluğu için canını verenlerin ebedi zaferine!"
Çeviri: Kutlu Ozan Akalın

Hiç yorum yok: