7 Kasım 2012 Çarşamba

“Açlık Grevindeyim”

8 yıldır TKEP/L Davası tutsağı olarak Edirne F Tipi Cezaevi'nde yatmakta olan Murat Aktaş, 5 Kasım gününde açlık grevine başladı. Murat Aktaş'ın 6 Kasım günü elimize ulaşan mektubu şöyle:
“Türkiye ve Kürdistan'da devrimci durum koşullarının uygun olduğu, toplumsal üretici güçlerinin burjuvazi ile olan savaşında, gericileşen burjuvazinin faşist iktidarının yıkılmasıyla son bulacaktır. Burjuvazi tam da bu süreci yaşamakta ve bütün ilerici, devrimci güçlere karşı azgınca saldırılar yapmaktadır. Asında burjuvazinin bu saldırgan tutumunun altında yatan neden, Türkiye ve Kürdistan'da gelişen-güçlenen mücadele birliğinin güç kazanması, kitlelerle sıkı bağlar kurmasıyla ilgilidir. Burjuvazinin korkusu, birleşik devrim güçlerinin bir araya gelerek iktidarının devrimci güçlerin eline geçeceği korkusudur. Buna örnek vermek gerekirse, 'Burjuvazi, devrimci biçim almış olan kitlelerin savaşımını ve bu savaşımın kabaran dalgalarını durdurma gücüne sahip değil' der C.Dağlı. Evet, burjuvazi artık kapitalist üretim ilişkisiyle bu sistemi yönetemez duruma gelmiştir ve tam da bu nedenden dolayı saldırgan davranarak son savunmasını ve saldırısını yapmaktadır. Artık Yeni Evre'de gelişecek devrimler, ülke sınırları içinde kalmayacak ve daha evrensel, enternasyonal boyutlar alacaktır. 
Türkiye ve Kürdistan'da Kürt halkının başlatmış olduğu özgürlük mücadelesi, hem K.Kürdistan'da hem de B.Kürdistan'da yoğun bir şekilde sürmektedir. 
Kürt halkı özgürlük savaşını verirken aynı zamanda TC devleti tutuklamalar, askeri operasyonlar ve saldırılar yaparak Kürt halkının devrimci yükselişini engellemeye çalışmaktadır. 
Devlet yaklaşık bir yılı aşkındır PKK lideri olan Abdullah Öcalan üzerindeki ağır tecrit koşulları uygulayarak avukat ve aile görüşlerini yaptırmamaktadır.
Zindanlarda bulunan PKK tutsakları, liderlerinin üzerindeki ağır tecridin kaldırılması, Öcalan'ın sağlık, güvenlik, özgürlük koşullarının yaratılması ve anadilde savunma yapmaları yönündeki hak talepleri nedeniyle girmiş oldukları açlık grevini 12 Eylül 2012tarihinde başlatmışlardır.
Ben de, zindanlarda süren süresiz-dönüşümsüz açlık grevlerine başlayan PKK dava tutsağı arkadaşlarıma destek olmak amaçlı 5 Kasım 2012 tarihinde açlık grevine giriyorum. Ayrıca, sağlık problemleri olmasına rağmen, dayanışma örneği göstermek için benimle aynı gün açlık grevine giren siyasi tutsak Fikret Yıldız arkadaş da 5 Kasım 2012 tarihi itibarıyla açlık grevine girmiştir. 
Murat Aktaş”
Kaynak: Mücadele Birliği

Hiç yorum yok: