16 Kasım 2012 Cuma

Kızıl Bayrak, Liselilerin Sesi ve Atılım'a toplatma!

Devrimci basın susmadı, susmayacak! 
Sosyalizm İçin Kızıl Bayrak, Liselilerin Sesi ve Atılım gazete ve dergilerine yönelik çıkarılan toplatma kararı bugün yayınevimize tebliğ edildi. Gaziantep 5. Sulh Ceza Mahkemesince verilen kararın gerekçesi ise açıklanmadı. Toplatma kararı düzenin içerisinde bulunduğu sıkışmanın ve tüm muhalefete yönelik saldırganlığının yalnızca bir izdüşümü...

Bugün sermaye devleti çok yönlü bir sıkışma içerisinde. Sermaye devleti bir yandan küresel-kapitalist krizin faturasını emekçilere ödeterek aşmaya çalışıyor, bir yandan emperyalizme taşeronlukta yol alıp Suriye’ye yönelik saldırganlık hesapları yapıyor. Bununla birlikte işçi ve emekçilere sefaleti, Kürt halkına inkar ve asimilasyonu reva görüyor. Ancak bugün özellikle Kürt hareketi cephesinden yükseltilen mücadele ve emekçiler cephesinden henüz cılız da olsa gösterilen tepkiler düzen cephesini ve onun temsilcisi AKP’yi gittikçe daha fazla cendereye alıyor.

Sıkıştıkça saldırganlaşan sermaye devletinin şefleri her ağızlarını açtığında işçilere, emekçilere, Kürtlere yönelik kin kusuyor, etmedik hakaret bırakmıyor. Özellikle son günlerde Kürt siyasi tutsaklarının başlattığı açlık grevleri ile birlikte ciddi bir gerilim yaşayan devlet, her fırsatta eylemlere saldırıyor, polis terörünü, tutuklamaları eksik etmiyor. Ancak tüm bunlara karşı mücadele durmuyor, büyüyor.

Düzen cephesinin saldırılarının hedefinde ilerici ve muhalif basının olmayacağını düşünmek safdillik olur. Bugün sermayeye tamamen entegre olmuş düzen medyasının dahi kimi zaman hükümetin sert eleştirilerinin hedefi olmaktan kurtulamadığı, çıkarılan çatlak seslerin dahi hızla aforoz edilerek “sektörün” dışına itildiği düşünüldüğünde, düzenin devrimci basından ne kadar rahatsız olacağını anlayabiliriz.

İşte bu koşullarda düzen cephesi devrimci-sosyalist basına yönelik on yıllardır süren baskılarını bugün de benzer yöntemlerle devam ettirmektedir. Cezaevlerindeki 80’e yakın tutuklu gazeteci ve KCK adı altında tutuklanan gazetecilerin davasında yaşanan hukuksuzluk düzenin korkusunu göstermektedir.

Bu koşullarda gazetelere yönelik kapatma-toplatma cezaları artık özellikle devrimci basının sürekli karşılaştığı saldırılar haline gelmiştir. Üstelik yayın dağıtım ağlarının engellemeleriyle karşılaşan devrimci yayınlar, kimi zaman polisin keyfi tutumuyla kitapçılardan dahi toplanmakta, dağıtım bu yolla da engellenmeye çalışılmaktadır.
Bu saldırılara son olarak, Eksen Yayıncılıktan çıkan Kızıl Bayrak gazetesi ve Liselilerin Sesi dergisi, Varyos’tan çıkan Atılım gazetesi hedef oldu. Gaziantep 5. Sulh Ceza Mahkemesinin 12.11.2012 tarihli 2012/1531, 2012/1542 2012/1543 Değişik İş nolu kararları ile “Söz konusu yayınların tamamının toplatılmasına ve el konulmasına” karar verildiği Eksen Yayıncılık Bursa temsilciliğine bugün ortak tebligat ile bildirildi. Kararlar, Özgür Bir Gelecek İçin Liselerin Sesi dergisinin 15 Ekim-15 Kasım 2012 tarihli 46., Sosyalizm İçin Kızıl Bayrak gazetesinin 02 Kasım 2012 tarihli 10. ve Atılım gazetesinin 02 Kasım 2012 tarihli 36. sayısını kapsıyor.

Ancak tebligat ile birlikte herhangi bir gerekçe belirtilmemesi ve mahkeme kararının büromuza bırakılmaması, açık bir hukuksuzluğu da karşımıza çıkardı. Kararın bilinmemesi nedeniyle itiraz etmemiz karara ulaşana kadar imkansız hale getirildi.

Kararı veren Gaziantep mahkemelerinin ise bu konuda sicili hayli kabarık. Daha geçtiğimiz ay Mücadele Birliği ve çizgisindeki bir dizi yayın, üstelik basılmasının üzerinden hayli zaman geçmiş olmasına rağmen toplatılmıştı. Kızıl Bayrak ve Atılım gazetelerinin de basımının üzerinden 10 gün geçtikten sonra bu kararın alınması, yayınların haftalık olduğu düşünüldüğünde savcı ve hakimlerin işgüzarlığını ve polisle ilişkilerini açıkça göstermektedir..

Bu kendi içerisinde bile hukuksuz uygulamanın devrimci basını mücadelesinden geri döndüremeyeceğinin bir kez daha altını çiziyoruz. Bugüne kadar ne faili meçhuller, ne gazetelerin bombalanması, ne de onlarca yıl hapishanelere tıkılmak devrimci basını yolundan döndürememiş, devrimci faaliyetin parçası olan yayınlar yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Bugün de zindanlardan direnişin yükseldiği, dünya işçi ve emekçilerinin ayakta olduğu yeni devrimlere gebe bir dönemin eşiğinde devrimci basının susması beklenemez.

Baskılar bizi yıldıramaz!
Susmadık, susmayacağız!

Kızıl Bayrak

Hiç yorum yok: