21 Aralık 2012 Cuma

Devrimci 78'liler Federasyonu: 'Meclisi göreve çağırıyoruz'

Basına ve Kamuoyuna

Gerçek gündemden hoşlanmayan suni gündem yaratma ustaları şimdi de ortaya ‘’iade-i itibar tartışması attılar.

Denizler ve 68’li yoldaşları halkın gözünde her zaman itibarlıydılar onların iade-i itibara ihtiyaçları yok.

Necdetler, Erdallar ve 78’li yoldaşları unutmayarak, unutturmayarak vazgeçmeyerek sürdürdükleri mücadele sonunda darbecileri yargı önüne çıkarttılar. Darbecileri kamu vicdanında yargılatıp mahkeme önüne bıraktılar.

78’lilerin de iade-i itibara ihtiyaçları yok.

Bugün itibara ihtiyacı olan 12 Eylül yasalarıyla bu ülkeyi yönetenlerdir. 12 Eylül’ün bıraktığı sistemi sürdürenlerdir.

Onlarca kez önlerine koyduğumuz talepleri görmezden gelenlerdir. Darbelerin bıraktığı hasarları gidermek için adımlar atmak yerine onlardan yararlanmaya çalışanlardır.

Unutulmamalı ki 12 Eylül yasalarıyla yasama faaliyeti sürdüren meclisin itibarını kazanması o yasalardan kurtulmakla mümkündür. 

12 eylül yasalarıyla kurulan mecliste karşılıklı popülist çıkışlar yapan iktidar ve ana muhalefet’e sağır sultanın bile duyduğu ama onların bir türlü duymadığı/duymak istemediği taleplerimizi bir kere daha hatırlatıyoruz.
 .
Devrimci 78’liler Federasyonu, Darbeleri Araştırma Komisyonu Özet Raporu
12 Eylül 2010’da yapılan referandumla darbecilerin yargılanmasını önlediği varsayılan, Anayasa'nın Geçici 15. Maddesi kaldırılmıştır. Darbecilerin yargılanması toplumun bütün kesimlerince kabul görmüş, 12 Eylül darbecilerinin yargılanması için savcılık iddianame hazırlamış ve 12 Eylül cuntasına dava açılmış, mahkeme süreci devam etmektedir. Geç kalınmış bile olsa bu önemli bir adımdır. Ama hükümet bu konuda siyasi irade göstermemiş 12 Eylül yargılamalarını tüm sonuçlarıyla ortadan kaldıramamış, ülkeyi 12 Eylül yasalarıyla yürütme kolaycılığına kaçmış, darbecilere verilen unvanları geri almak gibi basit bir adım bile atamamıştır.

Unutulmamalıdır ki, 12 Eylülden bu yana devam eden darbe rejiminin sonuçlarını ortadan kaldırmak için demokratikleşme ertelenemez bir ihtiyaçtır ve demokratikleşme mahkemeler eliyle gerçekleşmez. Meclisi göreve çağırıyoruz.

Federasyonumuz bir an önce yapılması gereken düzenlemeleri aşağıda özetlemiştir.

1) Darbe rejiminin ortadan kalkması için meclis siyasi irade göstermelidir
- Cunta döneminde, sıkıyönetim mahkemelerinde, olağanüstü hal mahkemelerinde verilen kararlar yok sayılmalı, darbe yargılamaları tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılmalıdır.

- Darbe döneminde vatandaşlıktan çıkartılan arkadaşlarımızın duruşmaları izleyebilmeleri için yurda giriş çıkış yapmalarına ilişkin yasal düzenlemelerin acilen yapılmalıdır.

- Darbe marifetiyle, süngü gücüyle seçilen Kenan Evren, Cemal Gürsel ve 12 Mart Muhtırasının sorumlusu Cevdet Sunay’ın Cumhurbaşkanı sıfatları geri alınmalıdır.

-
Darbecilerin ve birlikte oluşturdukları suç örgütlerinde görev alan bütün rütbelilerin rütbeleri geri alınmalı, resmi sivil tüm suçlular yargılanmalıdır.

- Darbecilere ve yandaşlarına verilen tüm akademik unvanlar geri alınmalı, darbecilerin ve yandaşlarının adları okullarımızdan, sokaklarımızdan, meydanlarımızdan silinmeli, yerine demokrasi mücadelesinde kaybettiklerimizin adı verilmelidir.

- Darbecilerin tüm servetleri açıklanmalı, mal varlıklarına el konulmalı, emekli maaşları kesilmeli ve bu kalemler kurulacak 12 Eylül Tazminatları Fonu’na aktarılmalıdır.

- Darbeleri ve darbecileri övenler, suçu ve suçluyu övmekten yargılanmalıdır.

- Başta YÖK, MGK, RTÜK olmak üzere Darbe düzeninin tüm kurumları ortadan kaldırılmalıdır.

2) Telafi edici düzenlemeler
- Cunta döneminde bu ülkede yaşayan,  yargılanan, gözaltına alınan, kaybedilen, idam edilen, işkenceyle öldürülen, zulmedilen herkesten devlet adına özür dilenmeli, resmi ve gayri resmi kanallar aracılığıyla tüm topluma duyurulmalıdır.

- Özrün anlamlı olması mağdurların ve toplumun hakikati bilmesi ile mümkündür. Hakikatin ortaya çıkarılıp, anlatılması için gerekli çabalar gösterilmeli ve önlemler alınmalıdır.

- Ceza alıp almadığına bakılmaksızın cezaevlerinde geçen süre sigortalılığa sayılmalı sigorta primleri devlet tarafından ödenmelidir.

- 10 yıl ve üzeri sürelerde cezaevinde kalanlara, süreye bakılmaksızın emeklilik hakkı tanınmalıdır.

- Darbe döneminde vatandaşlıktan çıkartılanlar kayıtsız şartsız vatandaşlığa geri alınmalıdır.   

- İdam edilenlerin, işkencelerle katledilenlerin ailelerine ve cuntanın bedel ödettiği herkese menfi ve müspet zararlarını karşılayacak şekilde tazminat ödenmelidir.

Darbe sonrası işten el çektirilenlerin bu nedenle uğradıkları maddi ve manevi zararları tazmin edilmelidir. 

Mağduriyetleri nedeniyle düzenli gelirden yoksun kalanlara, hayatlarını onurlu bir şekilde devam ettirmelerini sağlayacak düzeyde aylık bağlanmalıdır.

- Başta Diyarbakır Zindanı, Mamak Askeri Cezaevi ve Metris Askeri Cezaevi olmak üzere ülke genelinde zulüm merkezine dönüştürülen her yer; toplum belleğini diri tutmak adına, direnenlerin ve zulmedilenlerin tarihini dile getiren müzelere dönüştürülmelidir.

- Bunun yanında kolektif hafızayı canlı tutacak eğitim ve kültür faaliyetleri düzenlenmelidir.

3) Demokratikleşme
- 12 Eylül terör örgütünün belgesi  (82 Anayasası)  derhal yürürlülükten kaldırılmalıdır. Anayasa’sız kalınabilir ama bir darbe terör örgütünün belgesiyle ülke idare edilemez. 

- 12 Eylül darbesiyle derinleşen Kürt sorununda, barışçıl demokratik çözüm gerçekleştirilmelidir.

- Bu alanda başta TMK ve adı “Özel”le yetkilendirilen Mahkemeler, savcılıklar, güvenlik birimleri, olmak üzere mevcut ifade ve örgütlenme özgürlüğüne ilişkin bütün engeller ortadan kaldırılmalıdır.

- Siyasi partiler kanunu demokratikleştirilmeli, %10 seçim barajı kaldırılmalıdır. Çünkü %10 seçim barajı 12 Eylül’ün ruhudur.
Devrimci 78’liler Federasyonu

Hiç yorum yok: