22 Aralık 2012 Cumartesi

TKP Basın Açıklaması: Kimden izin aldınız?

Türkiye'ye yerleştirilmesi beklenen Patriotlarla ilgili olarak ülkemize bugün “yabancı asker” girdi.

Kimden izin aldınız?

Türkiye'ye Patriot füzeleri ve yabancı asker yerleştirilmesinin siyasi anlamı ülkemizin bir savaş meydanına çevrilmesidir. Bu adımlar hukuki açıdan da bütünüyle gayrimeşrudur. Füze ve asker gönderen ülkeler bunu tartışmakta, bunları kabul eden ülkede anayasa açıkça çiğnenmektedir. Bugün gelen yabancı askerler Anayasaya göre bir tezkere konusudur. Türkiye Komünist Partisi bu dayatmayı reddetmektedir. Türkiye'nin kendini güvende hissetmesi için iki şeyden kurtulmalıyız: Bir, NATO; iki, AKP!

Türkiye'ye yerleştirilmesi beklenen Patriotlarla ilgili olarak ülkemize bugün “yabancı asker” girdi. Sayının giderek artacağı ve bini geçeceği açıklanmış durumda.

Patriotların Türkiye'ye yerleştirilmesi ve bu sistemle birlikte yabancı ülke askerlerinin Türkiye'ye girmesi, siyasi açıdan bakıldığında savaş kışkırtıcılığı, hukuki açıdan ise bütünüyle gayrimeşrudur.

Patriotların Suriye'den kaynaklanan bir tehlikeyle ilintisi yoktur. Bugüne kadar Suriye Türkiye'ye füze saldırısında bulunmamıştır ve bulunacağına ilişkin en ufak bir belirti yoktur. NATO radarlarıyla bir bütün oluşturan Patriotların varlığı, yaklaşan bir savaşta Türkiye'nin savaş meydanı ilan edilmesi anlamına gelmektedir.

Türkiye'nin kendini güvende hissetmesi için önce komşularının içişlerine karışmaktan vazgeçmesi, onu bunu tehdit etmeyi bırakması gerekir. Bunun için ise Türkiye iki şeyden kurtulmalıdır: Bir, NATO'dan. İki, AKP'den.

Patriotların Türkiye'ye verilmesi ilgili ülkelerin parlamentolarında tartışılmış ve oylanmıştır. Savaş meydanı haline getirilmemiz konusunda hükümet, NATO ve NATO üyesi birkaç ülke söz söylemiştir. Ne halkın, ne de hatta Meclisin böyle bir olanağı yoktur. Ateşe atılan bizim ülkemiz, bizim halkımız! Sözünü söyleme imkânı olmayan yine bizim halkımız.

Bu gayrimeşru dayatmayı Türkiye Komünist Partisi reddetmektedir.

Patriotların yanında gelmeye başlayan binden fazla NATO askerine birkaç bataryayı çalıştırmak veya korumak için gerek duyuluyor olamaz. Yüz binlerce asker besleyen Türkiye'nin asker ithalatına neden ihtiyaç duyduğunu kimse anlatamaz. İşin aslı; ülkemizde doğrudan emperyalist askeri varlık arttırılmaktadır ve bu “savunma amaçlı füzeler” diye kamuoyuna yutturulmak istenmektedir.

Kaldı ki, Anayasa hükmü açıktır. “... yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına izin verme yetkisi TBMM'nindir.” Mecliste çoğunluğu elinde tutan AKP, bugün Almanya ve Hollanda askerlerinin Adana'ya inmesiyle bu hükmü açıkça çiğnemiştir. Erdoğan ya yeni bir 1 Mart tezkere kazasından korkmaktadır, ya da yasama ve yargıyı hepten kullanım dışına itmeye niyetlenmektedir.

Ancak bu dayatmaların Türkiye halkı tarafından kabul edilme olasılığı sıfırdır.

AKP'ye soruyoruz: Kimden izin aldınız? Ülkemizi savaşa sokmak için, işgal kuvvetleri getirtmek için kimden emir aldınız?

AKP'yi uyarıyoruz: Türkiye'yi savaş meydanı haline getiremeyeceksiniz! Ülkemize yasa ve meşruiyet dışı yollarla silah ve yabancı asker doldurmaya devam ederseniz, bunun bedelini ödersiniz!
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ | MERKEZ KOMİTE

Hiç yorum yok: