24 Şubat 2013 Pazar

Mehmet İnanç Turan’ın Mustafa Suphi’nin Partisi isimli kitabı çıktı

MEHMET İNANÇ TURAN’IN MUSTAFA SUPHİ’NİN PARTİSİ İSİMLİ KİTABI ETKİ YAYINEVİ’NDEN ÇIKTI
Ocak ayıydı. Yirmi sekizinci gece yirmi dokuzuncu geceye dönüşüyordu. Yıl 1921’di. Denizin koyu mavisine on beş insanın kanı karıştı. Soğuk, karanlık gecede mavi ile kırmızı birleşti. Burjuvazi on beş komünistin kanına girdi. Onlardan biri de Mustafa Suphi’ydi.

***

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Mustafa Suphi ve yoldaşları tarfından 10 Eylül 1920’de kuruldu. Bu nedenle Mustafa Suphi ile TKP özdeştir.

Burjuvazi Mustafa Suphi ve on dört yoldaşını öldürerek TKP’yi yok etmek istedi. Mustafa Suphi ve yoldaşlarının öldürülmesine rağmen burjuvazi amacına ulaşamadı; TKP uzun yıllar yaşadı ve savaştı. Mustafa Suphi’nin Partisi kitabı TKP’nin yaşam hikâyesinden kesitler taşıyor.

Bu çalışma Mustafa Suphi’nin kurduğu TKP’nin (Türkiye Komünist Partisi’nin) tarihi ve siyaseti üzerinedir. Ne var ki, bir TKP tarihi olarak algılanması doğru olmaz. Bir tarih ve siyaset çalışması olduğundan dolayı belgelere dayanmaktadır. TKP arşivi büyük ölçüde gözden geçirilmiş, konuyla ilgili belgeler aktarılmıştır. Yazarın bu belgelere dayanarak yaptığı yorumlara katılmayan okuyucuya kendi yorumu için bir çerçeve yaratılmıştır.

Kitabın en kolay bulunacağı yerler:
D&R Mağazaları
Remzi Kitapevleri
İdefix (İnternet)
Etki Yayınevi (Tlf: 0232-4820900)

Hiç yorum yok: