23 Mart 2013 Cumartesi

Gerici AKP alternatifine karşı, bağımsız, demokratik ve özgür bir toplumunu birlikte inşa edelim

21 Mart Newroz’undan sonra Türkiye’nin her yerinden gericilik sesleri yükselmeye başladı. Hepsi de aynı paralelde aynı ağızdan çıkarmış gibi: biri (Öcalan) Fethullah kliğinin kastederek “Gülen’i en iyi ben anlarım(…) Birlikte çalışabiliriz” derken, bir diğeri “demokratik İslamizm”den dem vurup ülkenin ihtiyacı budur diyebiliyor. Obama İsrail’e telkinlerde bulunarak Suriye ve İran’da olası emperyalist savaşın hızlandırılması için AKP iktidarıyla İsrail devletini barıştırıyor.

Şunu diyoruz: İşbirlikçiliğin bu topraklardaki tarihi çok eskidir, bağımsızlık talebi, emperyalizme karşı mücadele isteği artık fetvalarla sınırlanamaz.

AKP bir sermaye partisi, sermayeyle birlikte finans kapitale, yani kâğıt paraya dayalı bir iktidar. Hoca efendinin din çarkı da öyle. 

Türkiye için, Türkiye’de yaşayan bütün azınlık halklar ve Kürt halkları için, Türkiye’yi eskiten ve hayatları kâğıtlara dayalı olan bu piyasacı faşistlerin, Amerikancı gerici yobazların ve liberallerin elinde çirkinleşen, çarpıtılan, özgürlük kavramını şimdi Türkiye’nin sosyalistleri, yurtseverleri, devrimci aydınlanmanın tekeline geçirmek zorundadır. Bu kavrama sahip çıkmak, aynı zamanda sorumluluktur.

Halkın özneliğinin gerekliliği, kendi demokratik sosyalizm önermesini diğerlerinin önermelerinden başlıyor. Her katmanda öznelerle, insanların özgüven kazanmalarını ve geliştirmelerini mümkün kılanlarla, öyleyse sosyalistler, devrimci Marksistler bunun için çapa sarf etmelidir. Anadolu’da emperyalizm adım atar, başka cephede bunu dengeleyecek formüller geliştirilir. Bu mümkündür.

Birincil görevimiz: Birleşik anti-faşist, anti-kapitalist, anti-emperyalist cepheyi kurmaktır.

Kuracağız!

Yaşasın halkların kardeşliği!
Yaşasın sosyalizm ve devrim mücadelemiz!
Kahrolsun emperyalizm ve her türden gericilik!
FKBC | Faşizme Karşı Birleşik Cephe

Hiç yorum yok: