14 Mart 2013 Perşembe

Karl Marks: Bilimsel sosyalizmin kurucusu “Adı yüzyıllar boyunca yaşayacak, yapıtları da!”

Bilimsel sosyalizmin kurucusu Karl Marx, 5 Mayıs 1818'de Almanya’nın Rhine Eyaleti'nin Trier kasabasında doğdu. Orta öğretimini Trier'de; hukuk felsefe ve tarih üzerine yükseköğrenimini Bonn ve Berlin Üniversitelerinde tamamladı. "Demokritos ve Epikuros'un Doğa Felsefeleri Arasındaki Fark" konulu teziyle, 1841'de Jena Üniversitesi'nden felsefe doktoru sanı aldı. Yazarlığını yaptığı Rhenische Zeitung gazetesi 1843'te kapatıldıktan sonra Paris'e yerleşti. 1845'te Vorwarts gazetesi yazı kurulu üyeleriyle birlikte sürülünce, Brüksel’e yerleşti. 1847'de Komünist Birlik'in kuruluş Fransa’dan hazırlıklarına katildi. 1848 devrimci hareketleri sırasında Belçika'dan sürüldükten sonra Paris'e geçti ve Komünist Bilik’in merkez komitesi başkanlığına seçildi. 1849'da, ömrünün sonuna kadar kalacağı Londra'ya yerleşti. 1851-1861 yıllarında New York Daily Tribune gazetesinin Avrupa muhabirliğini yaptı. 1864'te Uluslararası Emekçiler Derneği (Enternasyonal)'nin kurulusunda öncü rol oynadı.

Eserleri:
1844 - 1844 Elyazmaları Ekonomi Politik ve Felsefe
1845 - Kutsal Aile
1846 - Alman İdeolojisi
1847 - Felsefenin Sefaleti
1848 - Komünist Manifesto
1849 - Ücretli Emek ve Sermaye
1850 - Fransa'da Sınıf Savaşımları
1852 - Louis Bonaparte'in 18 Brumaire'i
1858 - Grundrisse
1859 - Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı
1860 - Bay Vogt
1865 - Ücret Fiyat ve Kâr
1867 - Kapital (1885 2.cilt, 1894.cilt)
1871 - Fransa'da İç Savaş
1875 - Gotha Programı’nın Eleştirisi
1905 - Artı Değer Teorileri 
FKBC - FKBC! Kitap

Hiç yorum yok: