16 Mart 2013 Cumartesi

Solun tarihi örgütü "Fikir Kulüpleri Federasyonu" yeniden kuruluyor

Sayıları 180'i aşan üniversite kulübünün çağrıcılığıyla, ODTÜ U3 amfisinde toplanan Üniversite Kongresi, bugünlerde yoğun bir hareketliliğe sahne olan üniversitelerdeki bu hareketliliği uzun süreli bir eylemliliğe dönüştürecek bir adım attı.

25 Şubat’ta ODTÜ’de duyurusu yapılan ve tüm Türkiye'den 180'den fazla kulübün bir araya gelmesiyle gerçekleştirilen  “Üniversite Kongresi”nden "Fikir Kulüpleri Federasyonu" kurulması kararı çıktı.

ÜNİVERSİTE KONGRESİ'NDEN KARAR
Üniversite Kongresi'nden Fikir Kulüpleri Federasyonu kurulması kararı çıktı.

ODTÜ U3 amfisinde toplanan Üniversite Kongresi'nden Fikir Kulüpleri Federasyonu kurulması kararı çıktı. kongrenin çağrıcılığını 180'in üzerinde üniversite kulübü yapmıştı. Bugün sabah 10'da başlayan kongre tüm Türkiye'den seçilen delegelerle toplandı. Toplantıda daha önce belirlenen ve ilan edilen "üniversite ve bağımsızlık", "üniversite ve aydınlanma", "anayasa", "üniversitelerde bilim", "üniversitelerde kültür-sanat" ve "YÖK" başlıkları tartışıldı. Tüm bu başlıklarda yürütülen hararetli tartışmalardan sonra kongre karar taslak metinlerine son halleri verildi ve kararlar oy birliğiyle kabul edildi.

Son bölümde "ne yapmalı" başlığında yürütülen tartışmalar ışığında karar metni oylamaya sunuldu. Kongre hazırlık komitesinin önerisiyle kongre delegelerine sunulan Fikir Kulüpleri Federasyonu kurulması önerisi büyük bir coşkuyla kabul edildi. Tüm salon tarafından dakikalarca alkışlanan kararla birlikte 25 Şubat'ta duyurusu yapılan Üniversite Kongresi, Fikir Kulüpleri Federasyonu kurulması kararıyla sonlandı.

Kongreye, İstanbul Barosu adına Ümit Kocasakal, Çağdaş Hukukçular Derneği Adına Taylan Tanay, Tutuklu Öğrencilerle Dayanışma İnsiyatifi adına Mehmet Karlı desteklerini iletti. Ayrıca ODTÜ Mezunlar Derneği, ÜKD, RedHack ve Adana Demirspor taraftar grubu da kongreyi selamladı.

Kongrenin sonlanmasıyla birlikte Fikir Kulüpleri Federasyonu'nun kurulması çalışmaları başladı.

Sonuç deklarasyonu
Tüm Türkiye’den 180’in üzerinde öğrenci kulüp ve topluluğunun 15 Mart’ta ODTÜ’de gerçekleştirdiği Üniversite Kongresi, ülke ve üniversiteye ilişkin üniversite gençliğinin fikirlerini ve bu doğrultuda geliştireceği tutumu ortaya koyarak tamamlamıştır.Temsil niteliği bulunduğuna ülkenin dört bir yanındaki irili ufaklı üniversitelerden gelen yüzlerce delegenin şahit olduğu Kongre’den çıkan kararlar ülkenin geleceğine damga vurma iddiasındadır.

Üniversite kongresi, üniversitenin kurumu olduğu toplumun sorunlarından bağımsız olamayacağı, bu sorunlara ilişkin geliştirileceği duyarlılığın konum itibariyle bilimden, aydınlanmadan, bağımsızlıktan ve özgürlükten yana olması gerektiği gerçeğinden hareket ederek bu başlıkları tek tek ele almış, bu değerlerin güncellikteki izdüşümleri üzerine tartışmıştır.

Burada belirtilen kararları oluşturan tartışmaların bütünü, Kongreden sonra çıkartılacak olan ve tüm tebliğ ve sunumların yer alacağı Kongre kitapçığında yer alacaktır.

1. Kongremiz, ülkemizde yürütülen savaş çığırtkanlığına, emperyalizmin politikalarında ülkemizin rol almasına kesin olarak karşı olduğunu ilan eder.

2. Kongremiz iktidarın dayattığı yeni anayasayı ve ülkeyi tek adam yönetimine geçirecek olan başkanlık sistemini koşulsuz reddetmektedir. Bu çerçevede yeni anayasa ve başkanlık sisteminin iç yüzü halka anlatılacak, alternatifler yaratılıp topluma mal edilecektir.

3. Üniversiteliler ülkede artan dinselleşmeye karşı aydınlanma değerlerinin taşıyıcısı ve aydınlanmanın kararlı savunucuları olmaya devam edeceklerdir.

4. Yeni YÖK yasasına karşı çıkmak bir ülke meselesidir. İlerici üniversite gençliği, meydanı akıl dışılığa teslim etmeyecek, üniversitenin ruhuna Fatiha okutacak yeni YÖK yasasına geçit vermeyerek işe başlayacaktır.

5. Üniversiteli kimliğine şeklini veren bilimsel düşünüşün terk edilmesine izin verilmeyecek, akademiden uzaklaştırılan bilim üniversitede var edilmeye devam edecektir.

6. Kültür sanat alanına yönelik ülke genelinde süren kısıtlama ve içerik boşaltma çabalarına Kongremiz kesin olarak karşı duracaktır. Üniversitelerdeki kültür-sanat alanının canlandırılması kongremiz katılımcısı üniversite kulüplerinin ve tüm Türkiye gençliğinin sorumluluğudur.

7. Kongremiz, üniversite gençliğinin uzun yıllardır savunduğu ve savunduğu için hapislerde dahi yattığı eşit – parasız eğitim talebini sahiplenmektedir. Kongremiz, bu mücadelenin yükseltilmesi görevini üstlenecektir.

8. Üniversite gençliğinin umutlarını ve hayatla olan bağlarını zedeleyen, bunun yanında ülkenin geleceğini olumsuz etkileyen geleceksizliğe karşı mücadele edilecek, üniversite öğrencileri arasında dayanışma bağlarının kuvvetlendirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.

9. Kongremiz yüzlerce öğrenciyi cezaevlerine gönderen siyasi iktidarı ve artık onun güdümünde işlediği herkesçe kabul edilen yargıyı lanetler. Kongremiz cezaevlerindeki öğrencilere özgürlük talebini tekrar eder ve cezaevindeki öğrencilerle dayanışma duygularını ilan eder.

10. Kongremiz, üniversitelerde artarak devam eden soruşturma ve Özel Güvenlik terörüne gençliğin boyun eğmeyeceğini ilan eder. Soruşturma ve ceza alan, ÖGB terörüne maruz kalmış tüm öğrencilerle dayanışma duygularını belirtir.

11. Kongremizde tüm Türkiye yükseköğretiminden anlamlı bir toplam birleşmiştir. Bu birlikteliğin ülkeye umut olabilmesi için güçlenerek sürdürülmelidir. Bu nedenle Üniversite Kongresi, kongreye katılan ve kongre kararlarını onaylayan tüm kulüp ve toplulukların oluşturduğu Fikir Kulüpleri Federasyonu’nun kuruluşunu ilan eder.”

1 yorum:

Cuma Bozkurt dedi ki...

Görüşlerime zıtta olsa farklı renkte ki dünyalarda güzeldir..