7 Mayıs 2013 Salı

BDP: Alevilerin evlerinin işaretlenmesi basit bir olay değildir

Ülkemizde Alevi yurttaşların yaşadıkları tarihsel sorunlar bütün yakıcılığıyla çözüm beklerken bugün İstanbul’un Maltepe ilçesi Esenkent semtinde Alevilerin evlerinin işaretlendiği ve ölümle tehdit edildiği yönündeki haberler oldukça kaygı vericidir.

Kimilerine basit gelebilecek bu türden olaylar, Alevilerin hafızasındaki çok derin yaraları kanatmaktadır. Alevi toplumu, bu coğrafyada hep temkinli, hep tedirgin yaşamıştır. Sadece cumhuriyet dönemi değil, öncesinde de çok büyük katliam ve kıyımlara maruz kalan Alevi toplumunun tarihsel travmaları bu tür tehditler nedeniyle sürekli diri tutulmaktadır.

Yakın geçmişteki Çorum, Maraş, Sivas katliamları belleklerdedir. Üzülerek belirtmek durumundayız ki bu tür katliamların yaşanmayacağını garanti eden bir toplumsal ruh hali ve siyasal iklim henüz ülkemizde oluşmamıştır. Gündelik hayatlarında veya kitle iletişim araçlarında kendilerine yönelik her türlü ayrımcı dil ve hakarete maruz kalma endişesiyle yaşayan Alevi halkının bu endişeleri bir an önce giderilmelidir. 

Toplumsal barışı sağlayacağına inandığımız demokratik çözüm süreci, ülkemizde yaşayan bütün farklı kimlik ve inançların kendilerini güven içinde hissedeceği bir iklimi yaratmaya yöneliktir. Bu iklimin koşullarının sağlanacağına dair inancın ve güvenin tesis edilmesi öncelikle hükümetin görevidir. Hükümeti, bütün toplumsal kesimleri rahatlatacak bir dil kullanmaya ve gerekli yasal düzenlemeleri yapmaya davet ediyoruz.

Barış ve Demokrasi Partisi olarak bu vahim olayı kınıyor ve bunu yapanların bir an önce yargı önüne çıkarılmasını talep ediyoruz.

BDP Genel Merkezi

Hiç yorum yok: