23 Temmuz 2013 Salı

Bolşevizm 'yeniden'! / Metin Çulhaoğlu


Kabaca formüle edildiğini peşinen söyleyerek iki temel önermeden yola çıkalım: i) Türkiye, bir Batı Avrupa ülkesi değildir ve olamayacaktır ve ii) Türkiye’de mevcut düzene karşı çıkış dendiğinde akla ilk gelen kavram devrimciliktir ve böyle gideceğe benzemektedir.

Yukarıdaki önermelerden ilkinin ardında yatan temel tespit şöyle özetlenebilir: Bugün batı, kendini mükemmelleştirme projesi iflas etmiş bir kapitalizmi temsil etmektedir. Kafasını sadece “demokrasiye” takanlar elbette başka şeyler düşünüyorlardır. Ama krizse, işsizlikse, gelir dağılımıysa, kimi toplum kesimlerinin giderek marjinalleşmesiyse ve birilerinin diğerlerinin ensesinde boza pişirmesiyse, iflas ayan beyan ortadadır.

En başta AB’de…

Türkiye ise başka bir kapitalizmle yaşamaktadır: “Mükemmelleşme” şöyle dursun, kendini sürdürme çabaları kendi temellerinin de ötesinde başka her alanı giderek daha fazla kemiren bir kapitalizm… Daha açık bir deyişle, Türkiye kapitalizmi, hukuku, kamusallığı, eğitimi, yargıyı, gündelik yaşamı tarumar ve yok etmeden, elinde kalanı ise cendere altına almadan kendini sürdüremez.

Özetle batı, “daha azıyla” yetinerek bir süre idare edebilir; Türkiye kapitalizmi içinse bugünkünün “daha azı” yıkım demektir.

İsteyen, bir tür “eşitsiz gerileme/çöküş” de diyebilir.

***
İkinci önermede “devrimcilik” demiştik…

Açık konuşmakta yarar var: Özellikle 1960’lardan başlayarak Türkiye’de radikal toplumsal muhalefetin kendini tanımlayışında bir sıfat ya da kimlik olarak devrimcilik, Marksizm’den, sosyalizmden, komünizmden çok daha öne çıkmıştır. Daha ötesi de söylenebilir: “Devrimci olmak” öyle bir meşruiyet kazanmıştır ki “demokrasi” diyeninden tutun da Kemalizm’i, sosyal demokrasiyi ya da demokratik solu savunanlara kadar herkes yeri geldiğinde kendine “devrimci” demekte beis görmemiştir.

Böyle gelmiştir ve böyle gideceğe benzemektedir.

Birtakım sakıncaları olsa bile o kadar da hayıflanılacak bir durum değildir. Bu ülkenin en sağcı, en tutucu siyasileri bile icabında “eğer devrimcilik (…) ise en devrimci benim” diyebiliyorlarsa, bu kavram/tanım tutmuş, meşruluk kazanmış demektir.

Bu ülkede sağcılar akıllarınca insan/örgüt karalama adına birilerine “Marksist, Leninist ve hatta Maoist…” diyebilmişlerdir. “Muhalif, isyancı ve hatta devrimci…” dediklerini hiç duydunuz mu?

Bu tip ayrıntıları bir kenara bırakırsak, daha önemlisi şudur: Bir kimlik olarak “devrimcilik” bu ülkede özel alanlara, aile/eş ilişkilerine, ancak sınırlı mekânlarda kalabilen kalan retçi ve konformizm dışı tutumlara doğru seyrelip sonunda buharlaşmamaktadır. Oralara gitse bile sonra geri dönüp makro ölçekteki siyasal hedeflere, topyekûn başka bir düzen arayışına yoğunlaşabilmektedir…

Toparlayalım: Birinci önermede Türkiye’nin batıdan “farklı” olduğundan, ikinci önermede de “devrimciliğin” bu ülkede aynı kategorideki başka kimlikleri/sıfatları önceleyen ağırlığından söz ettik.

Bu ikisinden ne çıkar?

***
Belki “aşırı bir sıçrama” gibi gelecek, ama bu ikisinden çıkacak olan şudur: Güncellenip Türkiye’ye uyarlanmış, bu anlamda yeniden üretilmiş bir Bolşevizm bu ülkede iş yapar!

Burada “Bolşevizm” derken kastedilen, kendini devrimciliğin yanı sıra başka angajmanlarla da tanımlayan özne ile onun dışında kalan kendiliğinden hareketler ve örgütlenmeler arasındaki ilişkilenmenin özel bir biçimidir.

Konuya bu açıdan bakarsak, birincisi, öznenin (öncünün) ilgilenmesi ve ilişkilenmesi gereken “muhatap” sayısının arttığını, özel duyarlılık alanlarının da çeşitlendiğini görüyoruz. Ancak, bu özel alanlara ilişkin duyarlılıklar batıda kapitalizmin “düzeltilebilir” yanlarına değerken Türkiye’de onun tam da şahdamarına basmaktadır. O zaman: Evet, işler çeşitlendi, isteyen “yeni toplumsal hareketler” de diyebilir; ama bunların kendi alanlarının ötesindeki genel siyasal hedeflere yöneltilebilmeleri için eldeki olanaklar da çok artmıştır.

Kısacası, alanlar çeşitlense bile, dolayımda özel bir karmaşıklaşma yoktur.

İkincisi, bu özellikler, kendiliğinden gelişebilecek hareketler ve örgütlenmeler üzerindeki liberal etkiye de sınır çizmektedir. Belki de bunu gördüklerinden, iktidar sözcüleri ve yandaşları Haziran direnişinde “darbe” ve “Ergenekon” ararken, bu hareketin özünde “liberal” olduğunu söyleyen ancak bir iki yandaş çıkabilmiştir. Kıssadan hisse: Elbette etkilemeye, nüfuz etmeye çalışacaklardır; ama liberallerin kendileri bile bu işten fazla umutlu değilken Haziran direnişi (ve sonraki seyri) üzerindeki liberal etkinin abartılması doğru olmayacaktır.

Eğer liberalizmden sadece günümüzün kimi malum yönelimlerini anlamayıp bu kavramın tarihsel doğuşunda özgürlükçüğün de yer aldığını hatırlarsak, direnişin kimi özelliklerinde ve sonra ortaya çıkardığı kimi formlarda görülebilecek bu anlamdaki “liberalliğin” de doğal karşılanması gerekir.

Üçüncüsü, eğer bir tarafta Bolşevizm diğer tarafta da Haziran direnişinin ilerisi için verdiği ipuçları varsa, ille de Gramscici anlamda olmamak kaydıyla tarihsel blok fikri, klasik ittifaklar manzumesine göre daha gerçekçi ve işlenebilir gibi görünmektedir.

Az önceki “Gramsci şerhinin” gerekçesi de şudur: Siz sendikaların bugünkü durumuna, şuna buna bakmayın; yarın öyle bir dönem gelir ki işçi sınıfı kendini dostuna düşmanına bir güzel hatırlatıverir. Bir de, özellikle Türkiye gibi batılı olmayan ve olamayacak ülkelerde, nihai siyasal darbeden önce hegemonya fikri çok ama çok uzak duruyor…

Hiç yorum yok: