16 Eylül 2013 Pazartesi

FKBC neden var, neyi savunur?

“FKBC neden var, neyi savunur?” başlıklı yazımız öncelikle takipçilerimiz ve diğer dost sayfa kuruluşlarına itafen bir teşekkür ve ne yapabilirsizden öte bir güzergâh belirleme yazısıdır.

FKBC: 2009 yılında www.fasizmekarsibirlesikcephe.blogspot.com üzerinde kurulmuş olup, tarihsel sınıf bilincine dayanarak önceliğini AKP İslami faşizmine karşın tavır almış ve kurulmuş bir yapıdır, bu bağlamda sosyal medyada örgütlenmeyi hedef kılmıştır. 

FKBC: Hiç bir partinin, hiç bir örgütün ya da sivil toplum kuruluşunun sitesi değildir. Bağımsızdır: Hiçbir örgüte bağlı değildir: Kendi başına patika buldukça yol açmaya çalışan bağımsız bir topluluktur. Ne bir kurtarıcıya ne bir kahramana ihtiyacı vardır. Sadece tarihsel ve doğası gereği referansı Marksizm ve Leninizm’dir. O, pratikliği günümüze uygulamaya çalışarak örgütlenmeyi arzu kılmıştır. 

FKBC: Kitlelerin eğitilmesine yardımcı olacak araştırma, yorum ve belgelerin en geniş kitlelere ulaşmasını ve okunmasını sağlamak için kurulmuştur. 

FKBC: Kürtlerin özgürlük mücadelesini destekler; her türlü milliyetçiliğe karşı çıkar. Ama… (?) emperyalizme karşı kim mücadele yürütüyorsa Kürt halkını onun temsil etmesini savunur. 

FKBC: Devrimci Marksizm gibi devrimci ve radikal akımları kendine yoldaş görür, sınıf savaşımına dayanan bütün sosyalist oluşumları destekler. 

FKBC: Bugün AKP diktatörlüğü tarafından örgütlenen bütün davaların (Ergenekon, Devrimci Karargâh ve KCK) manipülasyon ve siyasi amaçlı sahte davalar olduğunu düşünür ve bunlara karşı mücadele yürütür. 

FKBC: Kapitalizm olmak üzere, NATO vb. gibi ‘Gladio’ yapılanmaları, her türlü emperyalist devletler ittifakının savaşa hizmet ettiğini düşünür, etnik ve dinsel ayrışma dâhil, Türkiye’nin gerici devletinin, mezhepçi AKP’nin bölgesel yayılmacılık yönündeki her girişim ve müdahalesini teşhir eder. 

FKBC: Hangi görüşten olursa olsun, sömürülen ve kapitalizmden rahatsız tüm insanların katılımıyla yaşayabileceğini düşünür ve anti-emperyalist birleşik bir cephenin inşasını savunur. 

FKBC: Bütün sosyalist sol fraksiyonların Faşizme Karşı Birleşik Cephesi’nin oluşturulması için koşulsuz ve gönüllü birlikteliğinden yanadır. 

Faşizme Karşı Birleşik Cephe (FKBC) olarak merkez değildir, merkezin açılmasını sağlayacağız der. 

İzledik, takip ettik, karışmayacağız, bakalım: Bunlar bizim işimiz değildir. Aksine FKBC olarak sizlerin – bizlerin ve devrimci diğer nüvelerin gelişiminin görülmesi için önüne hedef koyarak ve o hedefi büyüterek mücadele yürütür. Zira amacımız tam da budur. 

Bundan sonra FKBC olarak fraksiyonu, duruşu ne olursa olsun (genel anlamda sosyalist solun düştüğü hataya düşmeden ve de en sert tepkiyi göstererek, eleştirerek) devrimci yapıların bayraklarının iriliğine ve ufaklığına bakmadan onların sesi olmayı önüne koymuştur. Koyacaktır. 

Onların eylem, çağrı, duyuru, basın açıklaması, anması, eylemi ve etkinliklerini paylaşacaktır. Onların, yani ‘Devrimci Hareketimiz’in sesi olacaktır. 

Dostlar, yoldaşlar, arkadaşlar…
Bir kamp kuruyoruz, bu kampta yer almanızı istiyoruz. İşlerimize, hayatlarımıza dönmeyelim diyoruz: Çünkü anti-otoriter düşünce ve yaklaşım bağımsızlıkla mümkündür.

Biliyoruz ki: Deniz Gezmiş ve yoldaşlarının dediği gibi “Parti mücadele içerisinde kurulur” ilkesi doğrudur. Bin yılların var oluş sorgulamaları ve mücadeleleri parça pinçik edilmiş olabilir, elimizde de var olanlar bunlardır. Fakat tüm bunlardan çıkan sonuç, heder olmuş devrimlerin, yani sosyalizm olasılıklarının kıssadan hissesi ise komünist hipotezdir. Böyle formüle etmek gereklidir: Bu fikri olarak çıkarılan, geri çağrılan bir şeydir. 

Sosyalizm bir ruh değildir, hayaletine de gerek yoktur. Çünkü: Hayalet değildir… 
Sosyalizm varsa komünizmde vardır.

İnsanlar yaşamaktan vazgeçmeyeceğine göre bu köhnemiş sistemden ve kapitalizmden vazgeçecekleri gerçekliği can alıcı bir şekilde gözler önündedir. 

O yüzden toparlanma, ancak bugünün aciliyeti içerisinde söz konusu olabilir. Değiştirmek istemeyenin toparlanması, içselleştirmesi söz konusu bile değildir. Bu yüzden bir yanda komünistler bir yanda olası komünarlar vardır. Düşünsel ve duygusal bir çaba içerisinde bulunmuş, bu toplumda böyle yaşamak istemediklerini şu veya bu biçimde formüle eden ‘Solcular’ vardır. Bunların (hepsi) ne yapacakları da konusunda öyle pek net değildir. Ancak, ‘Dışarından bilinç’ kavramı üzerinden otorite eleştirisi yapmak, tarihi, ancak müspet yanıyla algılamaktır. Oysa FKBC olarak biz, bugün: Sol, demokrasi deyip (mevcut sistemi – devleti) ‘Yıkmaktan’ dem vurup iktidara aşık olanları buna katmıyoruz, netice itibariyle zaten birleşmiş durumda görünüp ama birleşik ve kolektif hareket etmeyenler var. Şimdilik bir ayrım koymak zorunda hissediyoruz kendimizi. Durum budur! 

Meselemiz ‘Bir’ olma meselesi değildir, ayrım koyma meselesidir. Rakamlar sistemini deşifre etmektir. 

Şuana kadar ki mevcut durumumuzu (sosyal bir ağ ve/ya da haber portalı olarak) yerine getirdik. Bundan sonra belirttiğimiz üzere, devrimci gördüğümüz yapıların sesi olmak gayesi, fakat öncelliğimiz ‘Birleşik bir cephenin kurulması ve örgütlenmesidir’, bundandır ki legal ya da illegal gördüğümüz, halkın yararına varan her paylaşımı, devrimci durumu paylaşacağız. 

Dolayısıyla yukarıda da söz ettiğimiz gibi: Sosyal ya da haber portalı işlevini bundan sonra FKBC ‘Kolektifi’ içerisinde yer alan Defol Amerika sayfası üzerinden yürüteceğiz. 

Yaşasın devrimci dayanışma!
Yaşasın sosyalizm ve devrim!
Kahrolsun emperyalizm ve her türden gericilik!

Hiç yorum yok: