26 Ocak 2014 Pazar

Leningrad Kuşatması'nın 70. yılı

Leningrad Kuşatması, modern tarihin en uzun süreli ve en yıkıcı kent kuşatmalarından biridir ve en ağır kayıplarla sonuçlanmış üçüncü kuşatmasıdır. 2,5 yıl sürmüştür, 1,2 milyon civarında Sovyet askeri bu savaşta yaşamını yitirmiştir. Bunun yanında Alman saldırıları sonucu ölen askerlerin sayısı soğuktan ve açlıktan ölen sivillerin sayısı bir milyonu geçmiştir. Leningrad Kuşatması'nın yanında emperyalist II. Dünya Savaşı'nın diğer en kanlı kuşatmaları, *Stalingrad Muharebesi ve *Berlin Muharebesi'dir.
***
* Stalingrad Muharebesi, Stalingrad Meydan Muharebesi ya da Stalingrad Savaşı, emperyalist II. Dünya Savaşı’nın Doğu Cephesi'nde, Mihver ordularıyla Kızıl Ordu arasında, Stalingrad kenti için yapılan savaştır. Hemen hemen tüm tarihçiler tarafından II. Dünya Savaşı’nın kesin dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir. Bu savaş, tarafların tüm güç ve azimlerini ortaya koydukları, kıran kırana süren ve sonuçta, toplam kayıpların neredeyse iki milyona ulaşmasıyla askeri tarihin en kanlı savaşları arasında yer almaktadır. Savaşın sonu Almanya açısından bir yıkım oldu. Mihver güçlerin savaşı kendi lehlerine döndürmeleri çabasında bir dönüm noktasıydı ve Doğu Cephesi'nde Alman zaferini olanaksız kıldı. Doğu Cephesi'ndeki Mihver kuvvetleri toplamının neredeyse dörtte biri bu muharebe sırasında kaybedilmiştir.

* Berlin Muharebesi, Sovyetler Birliği'nin emperyalist II. Dünya Savaşı sonlarında düzenlediği genel taarruzlardan biri olan Berlin Stratejik Taarruz Harekâtı sonunda gerçekleşen muharebedir. Avrupa Cephesi'ndeki son genel taarruz olmamakla birlikte, Nazi Almanyası'nın kayıtsız şartsız teslimiyle sonuçlandığı için savaşı bitiren muharebe olarak kabul edilmektedir. Berlin Harekâtı, sadece Berlin'i almak için girişilen bir harekât değildi. Esas olarak üç Sovyet cephesi kuvvetlerinin, halen Alman kontrolünde olan Elbe Nehri'nin doğusundaki Alman topraklarının işgalini amaçlıyordu. Elbe, Alman topraklarını kuzeyden güneye kabaca ikiye bölmektedir. Berlin Muharebesi ise, kentin Kızıl Ordu birliklerince ele geçirilmesi içindi, çatışmalar kent sınırları içinde gerçekleşti ve Avrupa Cephelerinde savaşın sonunu getirdi.

Yoldaş Stalin önderliğindeki Kızıl Ordu'nun, Leningrad Kuşatması'nı tamamen yenilgiye uğratmasının bugün 70. yıldönümü.

Kutlu olsun!
FKBC | Faşizme Karşı Birleşik Cephe

Hiç yorum yok: