28 Mayıs 2014 Çarşamba

#SomaİçinAdalet #SomaKarartılmasın #Soma

Kapitalist sistemin tasfiye edilmesi gerekiyor. Sadece madenler değil tüm ekonomi kamulaştırılmalıdır. Kamusal alan demokratikleştirilmeli, kamulaşan işletmelerde yöneticileri çalışanlar seçmelidir. Piyasa ekonomisi tasfiye edilip planlı ekonomiye geçilmelidir. Planlama sendikaların, meslek örgütlerinin, tüketici örgütlerinin ve iş yeri temsilcilerinin katılımıyla demokratik biçimde yapılmalıdır. İş 'kazaları'ndan, işsizlikten, iş stresinden ve yıpratıcı rekabetten kurtulmak, sekiz saatlik iş günüyle kendine zaman ayırabilmek, insanca çalışma koşullarına sahip olmak bir hayal değildir. Bütün bunlar haktır. Bugün hala ABD ablukasıyla kuşatılmış küçücük bir ada olan Küba bu sorunların tümünü çözmüştür. 

DİSK, Türk-İş, KESK, TMMOB, TTB ve TDB’nin çağrısıyla, 25 Mayıs 2014’te saat 12:00'de Kadıköy'de başlayan eyleme, çok sayıda demokratik kitle örgütü, parti ve dernek katılmış, Soma'da yaşamını yitiren işçiler saygıyla anılmıştı. Bu fotoğrafları bize ulaştıran / gönderen dostumuz, yoldaşımız Alpay Erdem’e öncelikle teşekkür ederiz. Var olsun. 
- Photographer: Alpay Erdem - V/ @alpay__erdemHiç yorum yok: