30 Aralık 2014 Salı

Roboski faili meçhul değil, faili meşhur bir katliamdır!

Hiç yorum yok: