22 Mayıs 2015 Cuma

Doğrudan Eylem (Action Directe)

Fransa’da 1970’li yıllar ve 1977'de GARI (Enternasyonalist Devrimci Eylem Grupları, Groupes d'action révolutionnaire internationalistes) ile NAPAP (Halkın Özgürlüğü için Silahlı Odaklar, Noyaux Armés pour l'Autonomie Populaire) adlı silahlı devrimci gruplarının birleşmesinden oluşan grup, 1 Mayıs 1979'da Conseil national du patronat français'in (Fransız Ulusal İşverenler Konseyi) genel merkezini makineli tüfekle tarayıp siyaset sahnesinde boy gösteren savaşa ve sertliğe karşı mücadele stratejisini benimseyen Anarşist / Komünist görüşlü bir örgüttür.

Bakanlık binalarının tarandığı birkaç binadan sonra aralarında Jean-Marc Rouillan, Nathalie Ménigon, Joëlle Aubron ve Georges Cipriani gibi yöneticilerin de bulunduğu 20 etkin üye tutuklanıp Eylül 1980'de hapse atıldı. Rouillan ve Ménigon 1981'de sağlık sorunları nedeniyle affedilerek cezaevinden çıkarıldı. Doğrudan Eylem (Action Directe)’in 25-30 kadar vurucu militanı vardı.

Doğrudan Eylem Grubu ile Almanya’da faaliyet gösteren Kızıl Ordu Fraksiyonu (RAF), 15 Ocak 1985 tarihinde yayınladıkları bir bildiride NATO’ya karşı birleştiklerini duyurmuşlardır. 1985 Ocak ayı sonlarında ise, Belçika’daki Savaşan Komünist Hücreler (CCC) ve Portekiz’deki 25 Nisan Halk Kuvvetleri örgütleri de bu eylem birliğine katıldıklarını duyurmuşlardır. Bu eylem birliği kararından sonra mezkûr örgütler Avrupa’nın çeşitli ülkelerindeki NATO tesislerine kaşı eylemler gerçekleştirmişlerdir.

Örgüt, 1982 yazından itibaren mali sorunlarını çözmek amacıyla banka soygunları düzenledi, bir yandan da siyonist ve emperyalist mahallelere, NATO ve uluslararası nitelikli kurumlara, devlete ait kurumlara, iş adamları, ABD vatandaşları teşkil ederken vb. gibi önemli hedeflere saldırdı.

Doğrudan Eylem Örgütü, Fransa’da meydana gelen birçok olayların sorumluluğunu da üstlenmiştir. Haziran 1986’da Paris Polis Müdürlüğünün bir ek binasını havaya uçurmuştur. Örgütün Ekim 1986’da yayınladığı bildiride “Avrupa emperyalizmine karşı komünist gerillalar arası birlik kurup, Avrupa’yı vuracağız” denilmektedir.

Ancak, Fransız güvenlik kuvvetlerinin örgüte verdirdiği güç kaybı ve ileri gelen yöneticilerinin yakalanmış olması örgütün güncelliğini kaybetmesine neden olmuştur.

AD (Action Directe) Örgütü’nün faaliyet gösterdiği tedhiş olaylarının gelişimi
Fransa’da; 1967 yılının Kasım ayında Nanterre Üniversitesi'nde öğrencilerle ilgili meselelerle başlayan direnme hareketi, 1968 yılı Mayısı’ndan itibaren gelişme göstermiştir. Olayların başlamasında Demokrat Gençlik Dünya Federasyonu ile Milletlerarası Üniversiteler Birliği önemli rol oynamışlardır. Sonuçta Fransız Komünist Partisi, kendi kontrolü altında bulunmayan öğrenci derneklerine sızmayı başarmış, İşçi Sendikaları’nı da harekete geçirmiştir. Fransa hükümetinin aldığı tedbirler sonucunda radikal sol, Güney Amerika ülkelerine özenerek faaliyetlerini şehir gerillacılığına dönüştürmüştür. Marksist-Leninist örgütlerden olan Doğrudan Eylem bu şekilde kurulmuştur.
FKBC

Hiç yorum yok: